Appel à participation

Publié le

Dir hudd Propositiounen fir eng gréng Politik zu Steesel ? Dir sidd interesséiert u weideren Infos zu eisen Aktivitéiten zu Steesel oder wéilt bei eis an der Equipe matmaachen ? Da mellt iech bei eis !

Vous avez des propositions concernant une politique verte à Steinsel ? Vous vous intéressez à nos activités à Steinsel ou voudriez joindre notre équipe? Contactez-nous !

Do you have proposals for green policies in Steinsel ? Are you interested in further information on our activities in Steinsel or would you like to join us? Contact us !

 

Rita Neu (ritaneu (@)hotmail.com)

Liz Paulus (paulus.elisabeth (@)education.lu)