Gemengerod vum 22.11.2013

Publié le

Am Kader vun der Konventioun Uelzechtdall hu mir gefrot dass die verschidden Conseillers Enerlagen kréien vun den Projeten an Aarbechten aus der Konventioun !
Am Gespreich iwwert den ofzestëmmenden PAP an der rue Basse huet de Fränz op seng Ufro hingewisen, déi leider net an dem Dossier vum Gemengenrod war, betreffend d'Sécherheet fir Foussgänger a Schüler an der rue Basse. Op Plazen feelen Trottoiren an op anere Plazen stationéieren Autoen elo schon op den Trottoiren. De Fränz huet drop higewisen, dass duerch den nach méi grousse Verkéier an dann och Camionsverkéier deen dann opkomme wäerd, fir Sécherheet am Virfeld geschafft muss ginn. Den Här Klein hued gesot do giff dann elo dee Bureau d´études dee fir Verkéiersécherheet ageschallt war, domadder beoptragt ginn no der beschtméiglecher Léisung ze sichen.
Pidal … Näischt neies an nach ëmmer keng Ënnerlagen kritt !
De Fränz huet gesot, dass et him net drop ukënnt wéivill a wéiee Wäin do ass, mee dass een duerch deen importente Posten un «Divers» deen am Pidal-Chef konsomméiert gëtt an där grousser Perte déi gemaach gëtt, ee vermute kéint, dass Geld giff verschwannen oder Saachen fir méi bëlleg verkaf ginn wéi se akaf ginn !
Den Här Burgermeeschter sot dass am Bureau vun der Pidal d´Ausgaben analyséiert guffen, an dass Ausgaben déi bis ewell dem Pidal-Chef ugelaascht guffen, elo besser op die verschidden Sektiounen opgedeelt ginn, an esou wäert d´Perte vum Restaurant erof goen (vun 550.000 op +- 120.000 € ... ?)
Et muss ee gespaant sinn op de Budget! “